Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: 5KmAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Nunez

 

 

Ονομα/Name: Adrian

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: SWE

 

 

ΣΥλλογος/Club: Campion School