Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: 5KmFull

 

 

Επώνυμο/Surname: Flannery

 

 

Ονομα/Name: Maggie

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: USA

 

 

ΣΥλλογος/Club: Lekki Divas