Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: 5KmAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Kourtellari

 

 

Ονομα/Name: Georgia

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: CYP

 

 

ΣΥλλογος/Club: