Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: 5KmFull

 

 

Επώνυμο/Surname: Batsakis

 

 

Ονομα/Name: George

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: AUS

 

 

ΣΥλλογος/Club: