Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: 5KmBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Haxhi

 

 

Ονομα/Name: Etleva

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: ALB

 

 

ΣΥλλογος/Club: