Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: 5KmBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Marco Antonio

 

 

Ονομα/Name: Santos

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: ESP

 

 

ΣΥλλογος/Club: Zaragoza Fartleck Sport