Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Hellerud

 

 

Ονομα/Name: Christian

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: NOR

 

 

ΣΥλλογος/Club: