Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Drake

 

 

Ονομα/Name: Isabella

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: GBR

 

 

ΣΥλλογος/Club: