Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Pensa

 

 

Ονομα/Name: Riccardo

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: ITA

 

 

ΣΥλλογος/Club: Shropshire Shufflers