Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfFull

 

 

Επώνυμο/Surname: de Mendonca

 

 

Ονομα/Name: Candice

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: RSA

 

 

ΣΥλλογος/Club: