Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Sukenikova

 

 

Ονομα/Name: Anna

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: SVK

 

 

ΣΥλλογος/Club: Active life