Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Bichat

 

 

Ονομα/Name: Steven

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: GER

 

 

ΣΥλλογος/Club: