Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: BRUYERON

 

 

Ονομα/Name: SEBASTIEN

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: FRA

 

 

ΣΥλλογος/Club: