Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Vecchio

 

 

Ονομα/Name: Giuseppina

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: CAN

 

 

ΣΥλλογος/Club: