Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Bruni

 

 

Ονομα/Name: NICOLETTA

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: ITA

 

 

ΣΥλλογος/Club: