Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Mucaj

 

 

Ονομα/Name: Marko

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: ALB

 

 

ΣΥλλογος/Club: