Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: FIELDING

 

 

Ονομα/Name: ALAN

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: GBR

 

 

ΣΥλλογος/Club: