Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfFull

 

 

Επώνυμο/Surname: BOGDANOV

 

 

Ονομα/Name: DEMENTII

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: RUS

 

 

ΣΥλλογος/Club: