Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfFull

 

 

Επώνυμο/Surname: BOGDANOVA

 

 

Ονομα/Name: ANASTASIA

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: RUS

 

 

ΣΥλλογος/Club: