Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfFull

 

 

Επώνυμο/Surname: iizuka

 

 

Ονομα/Name: takashi

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: JPN

 

 

ΣΥλλογος/Club: