Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfFull

 

 

Επώνυμο/Surname: Kover

 

 

Ονομα/Name: Balazs

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: HUN

 

 

ΣΥλλογος/Club: Futazas.hu