Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Leja

 

 

Ονομα/Name: Jan

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: POL

 

 

ΣΥλλογος/Club: J.A. Club