Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: Santa

 

 

Ονομα/Name: Isabella

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: ITA

 

 

ΣΥλλογος/Club: