Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfAdv

 

 

Επώνυμο/Surname: zavvos

 

 

Ονομα/Name: alexandra

 

 

ΦΥλλο/Gender: female

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: BEL

 

 

ΣΥλλογος/Club: