Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBas

 

 

Επώνυμο/Surname: MOJADDADI

 

 

Ονομα/Name: ALIJAN

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: AFG

 

 

ΣΥλλογος/Club: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ