Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBas

 

 

Επώνυμο/Surname: Kozubovskyi

 

 

Ονομα/Name: Bohdan

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: UKR

 

 

ΣΥλλογος/Club: