Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfFull

 

 

Επώνυμο/Surname: Kazuki

 

 

Ονομα/Name: Yokosawa

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: JPN

 

 

ΣΥλλογος/Club: