Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBasGroup

 

 

Επώνυμο/Surname: Valaydon

 

 

Ονομα/Name: Kevin

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: MRI

 

 

ΣΥλλογος/Club: adidas Runners Athens