Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBasSDY

 

 

Επώνυμο/Surname: DERMATIS

 

 

Ονομα/Name: PARASKEYAS

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: GRE

 

 

ΣΥλλογος/Club: ΣΑΦΑΝΣ