Στοιχεία Δρομέα/Runner's Data

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ/RACE: HalfBasGroup

 

 

Επώνυμο/Surname: TOROSIAN

 

 

Ονομα/Name: OVANNES-IOANNIS

 

 

ΦΥλλο/Gender: male

 

 

ΕθνικΟτητα/Nationality: GRE

 

 

ΣΥλλογος/Club: ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ