Στο πλαίσιο επαναπρογραμματισμού της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2021 υποβλήθηκε η παρούσα πρόταση ως προτεινόμενο σχέδιο διεξαγωγής της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 και εγκρίθηκε από τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει όλους τους κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο πλαίσιο αυτής. Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο και αξιολογώντας την κατάσταση που θα διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα μας το επόμενο διάστημα και μέχρι την τέλεση του αγώνα, το παρόν θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών του ΣΕΓΑΣ, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Εγγραφής & συμμετοχής στη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2021, έχουν οι δρομείς που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της νόσου COVID 19 και οι έχοντες πιστοποιητικό νόσησης, έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Η συν-διοργάνωση του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2021 (ΗΜΑ) με το Δήμο της Αθήνας (ΟΠΑΝ.ΔΑ) και τη συνεργασία – υποστήριξη και έγκριση της Περιφέρειας Αττικής, αφορά τη διεξαγωγή των παρακάτω αγώνων δρόμου:

Ημιμαραθώνιος Αθήνας

Αγώνας Δρόμου 5χλμ

Η συμμετοχή στη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2021 επιτρέπεται για εκείνους τους δρομείς που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της νόσου COVID 19 ή έχοντες πιστοποιητικό νόσησης έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών και σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης, για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.

• Οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου Δρόμου θα κατανεμηθούν σε blocks εκκίνησης τηρώντας τον κανόνα της φυσικής απόστασης 1,5μ - 2μ μεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. H διάταξη των blocks ορίζεται επί της Λεωφόρου Αμαλίας, με διαστάσεις πλάτους 12μ και μήκους 100μ, 1-2 στρεμμάτων για κάθε block (σχεδιάγραμμα runners safe positioning).

• Οι δρομείς του Αγώνα Δρόμου 5χλμ θα κατανεμηθούν σε blocks, τηρώντας τον κανόνα της φυσικής απόστασης 2μ μεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. H διάταξη των blocks ορίζεται επί της Λεωφόρου Σταδίου, με διαστάσεις, πλάτους 12μ και μήκους 100μ, 1-2 στρεμμάτων για κάθε block. (σχεδιάγραμμα runners safe positioning)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά στις μετακινήσεις και θα ισχύει το Σεπτέμβριο 2021. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται ως απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας για οδηγούς/συνοδούς και όλους τους συνεπιβάτες.

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΧΡΟ


Κέντρο Εγγραφών

Για τους σκοπούς της διοργάνωσης του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2021, το σύνολο των συμμετεχόντων στη διοργάνωση καλούνται να προσέλθουν στο Κέντρο Εγγραφών, προκειμένου να παραλάβουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους στον αγώνα. Το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2021 θα φιλοξενηθεί στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (σε ανοικτό και κλειστό χώρο του Αθλητικού Κέντρου).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση, το Κέντρο Εγγραφών θα λειτουργήσει με τους παρακάτω κανόνες: Λειτουργία έξι (6) ημερών, από Δευτέρα 6.09.2021 έως Σάββατο 11.09.2021 και διάκριση των υπηρεσιών που θα παρέχονται ανά ημέρα ως εξής:

Δευτέρα – Τρίτη (2 ημέρες): Τις δύο πρώτες ημέρες θα εξυπηρετούνται μόνο ομαδικές παραλαβές εγγραφών από εταιρείες / οργανισμούς / συλλόγους / ιδρύματα / γυμναστήρια.

✓ Η διαδικασία παραλαβής θα γίνεται στον εξωτερικό χώρο του ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ Αθλητικού Κέντρου, όπου θα διαμορφωθούν σταθμοί εξυπηρέτησης ανά 5μ.

Τετάρτη - Σάββατο (4 ημέρες): Εξυπηρέτηση των μεμονωμένων συμμετεχόντων.

✓ Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προσέλθουν να παραλάβουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους συγκεκριμένες μέρες, με βάση τον αγώνα στον οποίο συμμετέχουν.

→Τετάρτη & Πέμπτη θα εξυπηρετηθούν οι συμμετέχοντες στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ.

Η προσέλευση τις δύο αυτές μέρες θα γίνει με βάση τον αριθμό συμμετοχής, ώστε να υπάρξει καταμερισμός του συνόλου των προς εξυπηρέτηση συμμετεχόντων στις δύο μέρες.

→Παρασκευή & Σάββατο θα εξυπηρετηθούν οι συμμετέχοντες στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο.

Η προσέλευση τις δύο αυτές μέρες θα γίνει με βάση τον αριθμό συμμετοχής, ώστε να υπάρξει καταμερισμός του συνόλου των προς εξυπηρέτηση συμμετεχόντων στις δύο μέρες.


✓ Η παραλαβή των αριθμών και του υλικού συμμετοχής από τους δρομείς θα γίνεται από τους σταθμούς διανομής υλικού. Οι σταθμοί διανομής θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 6μ, όταν είναι απέναντι.

✓ Μπροστά σε κάθε σταθμό θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο έδαφος που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν. Οι αυτοκόλλητες αυτές ενδείξεις θα είναι τοποθετημένες σε απόσταση 2μ. μεταξύ τους.

✓ Στο χώρο δύναται να παραβρίσκονται ταυτόχρονα 60 συμμετέχοντες προς εξυπηρέτηση. Υπολογίζεται ότι ο χρόνος παραμονής κάθε συμμετέχοντα-επισκέπτη στον εσωτερικό χώρο θα κυμαίνεται από 5’ έως 15’.


Το Κέντρο Εγγραφών θα στελεχώνεται από προσωπικό 20 ατόμων και επιπλέον εθελοντικό προσωπικό 30 ατόμων ανά πάσα στιγμή. Ο αριθμός αυτός δύναται να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος με βάση τις ανάγκες ανά ημέρα και τη χρονική στιγμή της ημέρας.

Οι συμμετέχοντες δρομείς θα έχουν ενημερωθεί προηγουμένως με ηλεκτρονική επικοινωνία για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν από τη στιγμή της εισόδου τους στο χώρο και θα είναι υποχρεωτικό να φέρουν προστατευτική μάσκα κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κέντρο Εγγραφών.

Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή των επισκεπτών και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που ήδη βρίσκεται εντός του Κέντρου Εγγραφών ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών.

Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών και πριν την είσοδο στον χώρο το προσωπικό ελέγχει όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Για την παραλαβή του υλικού συμμετοχής θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα του εγγεγραμμένου δρομέα: α) μία φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) αντίγραφο του email με τον αριθμό συμμετοχής, καθώς και γ) αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή Νόσησης του δρομέα. Διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η παραλαβή του αριθμού.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οι εθελοντές, το έμμισθο προσωπικό και οι συνεργάτες που θα βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών θα φορούν προστατευτική μάσκα και θα πραγματοποιείται συχνή απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό υγρό για όσο χρόνο θα παραβρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους.

Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές / εργαζόμενους / συνεργάτες, όπως και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.

Ο χώρος του Κέντρου Εγγραφών θα καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και μετά το πέρας αυτής. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων:

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/

Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών είτε μεταξύ των συμμετεχόντων επισκεπτών/ δρομέων.

Στο χώρο θα υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του παραπάνω χώρου απομόνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής μάσκας.

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf

ΣΗΜΑΝΣΗ

Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εγγραφών (εσωτερικά και εξωτερικά) θα υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν, καθώς και την ανάγκη τήρησης των κανόνων φυσικής απόστασης (2μ), αλλά και των οδηγιών της διοργάνωσης.

Επιπλέον, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά υλικό σε όλους τους σχετιζόμενους με τη διοργάνωση, με τους κανόνες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών, αλλά και τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν οι δρομείς την ημέρα του Αγώνα και κατά τη διάρκεια αυτού.

 

ΕΧΡΟ

Για τους σκοπούς της διοργάνωσης του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2021, δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει ΕΧΡΟ (Έκθεση με περίπτερα στους εξωτερικούς χώρους του Κέντρου Εγγραφών).

Σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία της ΕΧΡΟ θα περιοριστεί στις ημέρες Τετάρτη έως και Σάββατο. Η Λειτουργία της ΕΧΡΟ θα διέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας Εκθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας και θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διοργάνωση Εκθέσων που θα ισχύει τον Σεπτέμβριο 2021.

Η τοποθέτηση περιπτέρων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες και οδηγίες για την τήρηση φυσικών αποστάσεων, ενώ θα προσδιοριστεί συγκεκριμένη ροή κίνησης στο χώρο (μονής κατεύθυνσης), ώστε να περιοριστούν οι επαφές και να αποφευχθεί τυχόν συγχρωτισμός.


 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Α. Ημιμαραθώνιος Δρόμος

Ώρα Εκκίνησης 07.30πμ / Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνα 11.00πμ

◊Πριν την Εκκίνηση

Προσέλευση/Άφιξη συμμετεχόντων στους χώρους εκκίνησης (Λεωφόρος Αμαλίας, μπροστά στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη)

• Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα γίνει από όλους τους περιμετρικούς των αγωνιστικών εκδηλώσεων σταθμούς του ΜΕΤΡΟ με συγκεκριμένες οδηγίες και συστάσεις / προτροπή / καθοδήγηση, από τις 06:30πμ έως τις 07:00πμ.

• To 50% των συμμετεχόντων θα κληθούν να προσέλθουν στο χώρο της εκκίνησης του αγώνα το διάστημα από τις 06.30πμ έως τις 06.45πμ χρησιμοποιώντας τους σταθμούς Μετρό «Ευαγγελισμός» - «Πανεπιστήμιο» - «Σύνταγμα».

• To δεύτερο 50% των συμμετεχόντων θα κληθούν να προσέλθουν στο χώρο της εκκίνησης από τις 06.45πμ έως τις 07.00πμ χρησιμοποιώντας τους σταθμούς Μετρό «Σύνταγμα» - «Μοναστηράκι» - «Ακρόπολη».

• Οι οδηγίες προσέλευσης θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες λεπτομερώς μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Βασικό μέλημα είναι η παρότρυνση και οδηγία για χρήση όλων των σταθμών που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης προς το χώρο των εκκινήσεων με επιπρόσθετο βάδισμα προς αυτόν, για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός - διασπορά της προσέλευσης των δρομέων και να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. 

• Σύσταση προς όλους τους συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα από την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα μέχρι και την εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης. Για την απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία στα blocks προς εκκίνηση.

• Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που θα διαθέσει η διοργάνωση σε όλους τους συμμετέχοντες) θα γίνει σε δύο διαφορετικούς χώρους με βάση την ώρα άφιξης των δρομέων στο χώρο της εκκίνησης και του block (θέση) εκκίνησης στο οποίο έχουν τοποθετηθεί. Συγκεκριμένα, οι δρομείς οι οποίοι έχουν ώρα προσέλευσης 06.30πμ-06.45πμ θα έχουν δυνατότητα να αφήσουν τα ρούχα τους στον ειδικό χώρο που ορίζεται στο πλάι του Ζάππειου Μεγάρου (προς την οδό Αμαλίας). Αντίστοιχα, οι δρομείς οι οποίοι έχουν ώρα προσέλευσης, 06.45πμ έως τις 07.00πμ θα μπορούν να αφήνουν τα ρούχα τους στο ειδικό χώρο στην έξοδο του Ζαππείου Μεγάρου προς τη Λεωφόρο Β. Όλγας («Φυτώριο»). Η διευθέτηση αυτή ορίζεται προκειμένου να δημιουργηθεί άνεση στην είσοδο και έξοδο από την αλέα του Ζαππείου.

• Συστήνεται στους δρομείς που το επιθυμούν να προθερμαίνονται ατομικά (τρέξιμο, ασκήσεις ευλυγισίας, κλπ) στους χώρους πίσω από την εκκίνηση, αποφεύγοντας να τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγοντας σημεία που παρατηρείται συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών προσώπων.

• Συνιστάται στους δρομείς να μην έχουν μαζί τους κατά την άφιξη τους και γενικά την παραμονή τους στους χώρους των αγώνων συνοδευτικά πρόσωπα – θεατές.

 

◊Τοποθέτηση στην Εκκίνηση – Διαδικασία Εκκίνησης

• Οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου Δρόμου θα κατανεμηθούν σε διαφορετικά blocks, το κάθε ένα από τα οποία θα έχει διάσταση 1.000τμ και θα περιλαμβάνει περίπου 500 άτομα ως τελική συμμετοχή. H παράταξη των blocks ορίζεται στο μήκος επί της Λεωφόρου Αμαλίας.

• Κάθε block θα έχει μήκος περίπου 100μ προκειμένου να επιτρέπει στους δρομείς να τηρούν τον κανόνα της φυσικής απόστασης 1,5μ2μ μεταξύ των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι το πλάτος του κάθε block είναι 12μ.

• Όταν οι δρομείς εισέλθουν στο block της εκκίνησης, καθώς και στο επόμενο block, θα τοποθετούνται - με βάση τον κανόνα του 1,5μ-2μ. φυσική απόσταση - σε συγκεκριμένες σειρές των 8-9 ατόμων έκαστη. Στο block εκκίνησης θα υπάρχει σαφής οδηγία για την (υποχρεωτική) θέση/στάση αναμονής εκκίνησης κάθε δρομέα.

• Οι δρομείς θα εισέρχονται στο χώρο του block ασφαλούς θέσης, στον οποίο έχουν τοποθετηθεί με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Βlocks 1-4: Μέχρι τις 07.15πμ
Βlocks 2-4: Μέχρι τις 07.30πμ

• Οι συμμετέχοντες σε κάθε block και σε κάθε σειρά καθορίζονται εκ των προτέρων ονομαστικά από το σύστημα χρονομέτρησης και φέρουν ονομαστικοποιημένο chip επί του αριθμού συμμετοχής τους, ώστε αφενός να διατηρούν την συγκεκριμένη και ορισμένη συμμετοχή τους στο block εκκίνησης και να ελέγχεται η θέση τους στο block, η πορεία τους στην εκκίνηση, στη διαδρομή (μέσω των σημείων ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης) και στον τερματισμό.

• Έχοντας νωρίτερα υποχρεωτική θέση/στάση αναμονής για την εκκίνηση, οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά –εκ των πραγμάτωνδιατηρώντας τις μεταξύ τους προ-υπάρχουσες αποστάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των δρομέων θα πραγματοποιείται ανά 5-6 σειρές (ανά περίπου 50 συμμετέχοντες).

• Να σημειωθεί ότι, οι δρομείς κατανέμονται στα blocks εκκίνησης (χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης αλλαγής) με βάση τις επιδόσεις τους, οπότε εξασφαλίζεται ενιαίος ρυθμός κίνησης για τους ανήκοντες σε συγκεκριμένο block εκκίνησης, με επακόλουθο τα λιγότερα πιθανά προσπεράσματα δρομέων σε ολόκληρη την εξέλιξη του αγώνα και τον μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό με άλλους δρομείς, πέραν των τριγύρω ευρισκομένων.

• Η απόσταση από το τέλος τoυ 1ου μέχρι την αρχή του 2ου block εκκίνησης ορίζεται σε 8-10μ.

• Από block σε block η χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης μπορεί να εκτείνεται μέχρι 10’. Στον χρόνο που απαιτείται για την εκκένωση του block που εκκινεί, προστίθεται α) o χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση των δρομέων του επόμενου block στις υποχρεωτικές ατομικές θέσης/στάσης αναμονής για την επόμενη εκκίνηση και β) επιπλέον χρόνος 3-4’.

• Για απόσταση τουλάχιστον 200μ – 300μ.(3.000 μ2) μετά την εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη ροής προκειμένου να υποδεικνύονται στους δρομείς η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν και οι αποστάσεις που συνιστάται να τηρούν.

• Ταυτόχρονη εκκίνηση, χωρίς την τήρηση της φυσικής απόστασης των 1,5-2μ μεταξύ των αθλητών, θα εφαρμοστεί μόνο για την εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ημιμαραθωνίου Δρόμου που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ στο πλαίσιο του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2021. Για να έχει ένας αθλητής/αθλήτρια δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πέραν όλων των άλλων όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών που ορίζει η σχετική Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματός και του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, θα πρέπει να προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση πλήρους εμβολιασμού έναντι της νόσου COVID 19 έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ & ΜΕΤΑ

◊Διαδικασία Αγώνα – Τερματισμός και Μετά τον Τερματισμό

• Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται και εποπτεύεται οι δρομείς να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:

✓ Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 2μ.

✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 2μ.

✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.

• Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

• Το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα και η τμηματική εκκίνηση των block των δρομέων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθιστούν απόλυτα διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη τη συνάθροιση των δρομέων, τόσο κατά τη διαδρομή, όσο και στον τερματισμό.

• Η περιοχή Τερματισμού του Ημιμαραθωνίου Δρόμου βρίσκεται στην επάνω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος (ΜΑΣ).

• Οι Τελετές Απονομών στους τρεις πρώτους/πρώτες νικητές/νικήτριες του αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.

• Μετά τον τερματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων το εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό. Παράλληλα παραλαμβάνουν και το μετάλλιο τερματισμού. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους συγκεκριμένους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων εποπτεύουν την διανομή των προϊόντων και του μεταλλίου στους δρομείς, ακουμπώντας τα επάνω σε ένα τραπέζι από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς άμεση φυσική επαφή με τον εθελοντή.

• Τέλος, οι δρομείς κατευθύνονται προς το χώρο όπου παρέδωσαν τα ρούχα τους και παραλαμβάνουν την ειδική τσάντα που παρέδωσαν κατά την άφιξή τους.

• Οι δρομείς καλούνται να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα που θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό. 

• Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες αναχωρούν για τον τόπο διαμονής τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ περί μετακινήσεων.

• Όσοι θεατές και συνοδευτικά πρόσωπα παρευρίσκονται στο χώρο θα κινούνται αποκλειστικά έξω από τα κιγκλιδώματα που έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά του δρόμου που είναι προς χρήση από τους συμμετέχοντες. Με συνεχείς ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνων αλλά και με παρότρυνση των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, θα γίνεται σύσταση προς τους θεατές για τήρηση των φυσικών αποστάσεων και των κανόνων της διοργάνωσης.

• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και θα ισχύει τον Σεπτέμβριο 2021. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας.

 

Β. Αγώνας Δρόμου 5χλμ.

Ώρα Εκκίνησης 10.45πμ/ Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνα 12.09μμ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκκίνηση λαμβάνει χώρα στην κάτω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος (στο ύψος της οδού Όθωνος, με κατεύθυνση την οδό Φιλελλήνων), ενώ ο τερματισμός του αγώνα πραγματοποιείται στην επάνω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος (ΜΑΣ).

 

◊Πριν την Εκκίνηση

Προσέλευση/Άφιξη συμμετεχόντων στους χώρους εκκίνησης (Πλατεία Συντάγματος, Λεωφόρος Σταδίου)

• Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα γίνει από όλους τους περιμετρικούς των αγωνιστικών εκδηλώσεων σταθμούς του ΜΕΤΡΟ με συγκεκριμένες οδηγίες και συστάσεις / προτροπή / καθοδήγηση, από τις 10:00 έως τις 10:30, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εκκίνησης του αγώνα δρόμου.

Σταθμοί Μετρό που θα χρησιμοποιηθούν: «Σύνταγμα» - «Ομόνοια» - «Πανεπιστήμιο».

• Οι οδηγίες προσέλευσης θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια με γραπτή (έντυπη και ηλεκτρονική) ενημέρωση. Βασικό μέλημα είναι η παρότρυνση και οδηγία για χρήση όλων των σταθμών που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης προς το χώρο των εκκινήσεων με επιπρόσθετο βάδισμα προς αυτόν, για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός - διασπορά της προσέλευσης των δρομέων και να αποφευχθεί ο συνωστισμός. 

• Σύσταση προς όλους τους συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα από την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα μέχρι την εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής θέσης. Για την απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία στα blocks προς εκκίνηση.

Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η υπηρεσία διαχείρισης Προσωπικών Αντικειμένων και Ιματισμού ΔΕΝ θα παρασχεθεί στη φετινή διοργάνωση.

• Συνιστάται στους δρομείς να μην έχουν μαζί τους κατά την άφιξη τους και γενικά κατά την παραμονή τους στους χώρους των αγώνων συνοδευτικά πρόσωπα – θεατές.

 

◊Τοποθέτηση στην Εκκίνηση – Διαδικασία Εκκίνησης

• Οι δρομείς τουΑγώνα Δρόμου 5χλμ θα κατανεμηθούν διαφορετικά blocks, το κάθε ένα από τα οποία θα έχει διάσταση 1.000τμ και θα περιλαμβάνει περίπου 500 άτομα ως τελική συμμετοχή. H παράταξη των blocks ορίζεται στο μήκος επί της Λεωφόρου Σταδίου.

• Κάθε block θα έχει μήκος περίπου 100μ προκειμένου να να επιτρέπει στους δρομείς να τηρούν τον κανόνα της φυσικής απόστασης 1,5μ-2μ μεταξύ των σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι το πλάτος του κάθε block είναι 10μ.

• Όταν οι δρομείς εισέλθουν στο block της εκκίνησης, καθώς και στο επόμενο block, θα τοποθετούνται - με βάση τον κανόνα του 1,5μ. - 2μ. φυσική απόσταση - σε συγκεκριμένες σειρές των 7-8 ατόμων έκαστη. Στο block εκκίνησης θα υπάρχει σαφής οδηγία για την (υποχρεωτική) θέση/στάση αναμονής εκκίνησης κάθε δρομέα.

• Οι δρομείς θα εισέρχονται στο χώρο του block στο οποίο έχουν τοποθετηθεί μέχρι τις 10.15πμ

• Οι συμμετέχοντες σε κάθε block και σε κάθε σειρά καθορίζονται εκ των προτέρων ονομαστικά από το σύστημα χρονομέτρησης και φέρουν ονομαστικοποιημένο chip επί του αριθμού συμμετοχής τους, ώστε αφενός να διατηρούν την συγκεκριμένη και ορισμένη συμμετοχή τους στο block εκκίνησης και να ελέγχεται η θέση τους στο block, η πορεία τους στην εκκίνηση, στη διαδρομή (μέσω των σημείων ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης) και στον τερματισμό.

• Έχοντας νωρίτερα υποχρεωτική θέση/στάση αναμονής για την εκκίνηση, οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά –εκ των πραγμάτωνδιατηρώντας τις μεταξύ τους προ-υπάρχουσες αποστάσεις μεταξύ τους, προς κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των δρομέων θα πραγματοποιείται ανά 5-6 σειρές (ανά περίπου 50 συμμετέχοντες).

• Να σημειωθεί ότι, οι δρομείς κατανέμονται στα blocks εκκίνησης (χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης αλλαγής) με βάση τις επιδόσεις τους, οπότε εξασφαλίζεται ενιαίος ρυθμός κίνησης για τους ανήκοντες σε συγκεκριμένο block εκκίνησης, με επακόλουθο τα λιγότερα πιθανά προσπεράσματα δρομέων σε ολόκληρη την εξέλιξη του αγώνα και τον μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό με άλλους δρομείς, πέραν των τριγύρω ευρισκομένων.

• Η απόσταση από το τέλος τoυ 1ου μέχρι την αρχή του 2ου block εκκίνησης ορίζεται σε 3-5μ.

• Από block σε block η χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης μπορεί να εκτείνεται μέχρι 10’. Στον χρόνο που απαιτείται για την εκκένωση του block που εκκινεί, προστίθεται α) o χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση των δρομέων του επόμενου block στις υποχρεωτικές ατομικές θέσης/στάσης αναμονής για την επόμενη εκκίνηση και β) επιπλέον χρόνος 3-4’.

• Για απόσταση τουλάχιστον 200μ – 300μ.(3.000 μ2) μετά την εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη ροής προκειμένου να υποδεικνύονται στους δρομείς η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν και οι αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούν.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ & ΜΕΤΑ

◊Διαδικασία Αγώνα – Τερματισμός και Μετά τον Τερματισμό

• Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται και εποπτεύεται οι δρομείς να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:

✓ Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 2μ.

✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή απόσταση μεταξύ των δρομέων 2μ.

✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται.

• Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό τους.

• Το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα και η εκκίνηση των δρομέων καθιστούν απόλυτα διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη τη συνάθροιση των δρομέων τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στον τερματισμό.

• Οι Τελετές Απονομών στους τρεις πρώτους/πρώτες νικητές/νικήτριες του αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.

• Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων το εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό. Παράλληλα παραλαμβάνουν και το μετάλλιο τερματισμού. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους συγκεκριμένους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων εποπτεύουν την διανομή των προϊόντων και του μεταλλίου στους δρομείς, ακουμπώντας τα επάνω σε ένα τραπέζι από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς άμεση φυσική επαφή με τον εθελοντή.

• Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες αναχωρούν για τον τόπο διαμονής τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ περί μετακινήσεων.

• Όσοι θεατές και συνοδευτικά πρόσωπα παρευρίσκονται στο χώρο θα κινούνται αποκλειστικά έξω από τα κιγκλιδώματα που έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά του δρόμου που είναι προς χρήση από τους συμμετέχοντες. Με συνεχείς ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνων, αλλά και με παρότρυνση των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, θα γίνεται σύσταση προς τους θεατές για τήρηση των φυσικών αποστάσεων και των κανόνων της διοργάνωσης.

• Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και θα ισχύει τον Σεπτέμβριο 2021. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το σύνολο των εργαζομένων / εθελοντών / κριτών / συνεργατών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας την διοργάνωση θα είναι πλήρως εμβολιασμένο έναντι της νόσου COVID 19 ή θα έχει πιστοποιητικό νόσησης.

Εργαζόμενοι / εθελοντές / κριτές / συνεργάτες θα φορούν προστατευτική μάσκα. Γάντια θα φορούν οι εθελοντές των σταθμών υδροδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους από τη διοργάνωση. Η προστατευτική μάσκα θα αλλάζεται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης της φυσικής απόστασης 2μ.

Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων, είτε μεταξύ των εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών της διοργάνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος συστήνεται αυστηρά η χρήση διπλής μάσκας.

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό:

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf

Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη υγειονομικών χώρων:

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Αθήνας θα ενημερωθεί πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Για την ενημέρωση των δρομέων θα χρησιμοποιηθεί:

• Ηλεκτρονική Επικοινωνία (προσωποποιημένη και γενική) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οποία θα είναι συχνότερη όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα

• Ειδική Σήμανση τόσο στους χώρους του Κέντρου Εγγραφών όσο και την ημέρα του Αγώνα στα διάφορα σημεία των αγωνιστικών διαδρομών και περιοχών

• Συνεχείς Ηχητικές Ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα με τις οποίες θα γίνεται συνεχής υπενθύμιση στους δρομείς των οδηγιών, συστάσεων και κανονισμών τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και του ΕΟΔΥ και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

 


 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ 

          BLOCK 1-2 RUNNERS’ SAFE POSITIONING