ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δεδομένης της αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 και του εγκεκριμένου από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου Εκτός Σταδίου, υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα και τη δομή των αγώνων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2020.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δεδομένης της αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής του ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 και του εγκεκριμένου από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου Εκτός Σταδίου, υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα και τη δομή των αγώνων του Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2020.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ