ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ / ATHENS HALF MARATHON

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 2021 / 2021 VOLUNTEER REGISTRATION FORMΚαλωσορίσατε στον 9ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας (12/9/2021)!

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού μας. Eίμαστε ευγνώμονες για τη διαχρονική υποστήριξή σας και σας προσκαλούμε να είστε κοντά μας και φέτος γιατί η επιτυχία είναι πάντα ΟΜΑΔΙΚΗ υπόθεση! Ένα λεπτό (1’) θα χρειαστεί για να συμπληρώσετε την αίτηση. Αν υπάρχουν φίλοι-γνωστοί σας που μπορεί να ενδιαφέρονται παρακαλούμε προωθείστε τους το link της παρούσας αίτησης: http://www.athinahalfmarathon.gr/vols/index.php/volunteers-entry.Welcome to the 9th Athens Half Marathon! (12/9/2021)

We would like to warmly thank you for your interest in our Volunteering Program. We are grateful for your support and we invite you tο join our team as success lies in TEAMWORK. Just a minute (1’ ) of your time is all it takes to register and be part of our event. Please feel free to spread the word and kindly forward the application form to friends that may be interested in joining us!Παρακαλούμε να συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όπως αυτά αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα ή στο διαβατήριό σας / For Non-Greek applicants, please type in CAPITAL LATIN letters as stated on your ID or passport.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ / PERSONAL INFORMATION

2. TOΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / AVAILABLE VOLUNTEER OPPORTUNITIES

Η διαθεσιμότητα την ημέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

Επιλογή τοποθέτησης - Πληροφορίες για την κάθε θέση θα βρείτε εδώ/for more information about the available volunteer positions, click here

Ημέρα Αγώνα (12/9/2021)/Race Day (12/9/2021)

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 01/09/2021 – 11/09/2021 / PRE-RACE PREPARATION PERIOD 01/09/2021 – 11/09/2021

4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ADDITIONAL DETAILS OF PARTICIPATION

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ / EMERGENCY DETAILS

Όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης/ Contact person and personal details in case of an emergency. (Το άτομο πρέπει να έχει συναινέσει στην καταγραφή των παρακάτω στοιχείων /Please note that the person indicated should have provided her/his consent before sharing personal details).

Στοιχεία κηδεμόνα που συνοδεύει ανήλικο εθελοντή / Contact details of the guardian escorting an underage volunteer

(English text of disclosures and consent follows the Greek text)

Υπεύθυνη Δήλωση/ Waiver

Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής Εθελοντή δηλώνω ότι συμμετέχω στο πρόγραμμα εθελοντισμού του Αγώνα (Ημιμαραθώνιος Αθήνας) αυτοβούλως και δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα (Ενότητα Εθελοντισμός) (πατήστε εδώ για να εμφανιστούν) και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του Αγώνα για προωθητικούς σκοπούς προβολής της διοργάνωσης. Έχω λάβει τη συγκατάθεση τρίτου για την παραχώρηση των προσωπικών του στοιχείων ως πρόσωπο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον Εθελοντικό Πρόγραμμα του αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης)./ I verify that on entering the Εvent’s Volunteer Program (Athens Half Marathon) , I attest and certify that I participate with free willing. I declare that I have read the detailed terms of participation in the Event, as posted in the official website of the Event (Volunteering Section) (click here to read). I declare that all information stated above is correct. I hereby myself waive and release any and all right and claim from damages I may have against organizers of the Event for any and all injuries suffered by me in said Event. I also give permission for the free use of my name and picture in any broadcast, telecast or other account of this Event. I have obtained the third party's consent to conveying his or her personal data as emergency contact. In case of a minor, the participation is allowed only after personal information and contact details of the parent having the legal custody of minor are stated. Submitting the application, the parent gives permission and relevant consent for the child ‘s participation in the event and accept the content of the declaration above).

Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/ Personal Data Protection

Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον αγώνα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΑΣ ζητεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τις παρακάτω κατηγορίες επεξεργασίας./ Processing of Personal Data of registered volunteers in the current event follows the terms of the General Data Protection Regulation EU 2016/679 (GDPR). Within this framework, SEGAS seeks the consent of the registered runners for the following cases of personal data processing.

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος εθελοντής επιθυμεί την αλλαγή των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το gdpr@segas.gr μέχρι και 30 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να αλλάξει./ In case a registered volunteer wishes to fully or partially change the above consent that he/she has self-propelled given, he/she should send the relevant request to gdpr@segas.gr up and until 30 days prior to the Event’s date, clearly specifying the exact consent fields he/she wishes to change