ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 - ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η HALF MARATHON EXPO και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λεωφόρος Πειραιώς 160), στις 16-19 Σεπτεμβρίου 2020.


Το Κέντρο Εγγραφών της Διοργάνωσης από όπου όλοι οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ δρομείς θα πρέπει να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους (με το ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης) και το υλικό συμμετοχής στον Αγώνα θα φιλοξενηθεί στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και θα είναι ανοικτό για το κοινό τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020: 10.00 - 20.00
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020: 10.00 – 20.00
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020: 10.00 - 20.00
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020: 10.00 – 20.00


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Στο πλαίσιο του ισχύοντα ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, δεν θα πραγματοποιηθούν Νέες Εγγραφές στο Κέντρο Εγγραφών. Επίσης δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποιήση οποιασδήποτε αλλαγής ή μεταφορά εγγραφής - Κάθε Εγγραφή είναι προσωπική και απολύτως ταυτοποιημένη και συνδεδεμένη με συγκεκριμένη θέση στην εκκίνηση του αγώνα και ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ

 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Προκειμένου να εξυπηρετήσει το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση, το Κέντρο Εγγραφών θα λειτουργήσει με τους παρακάτω κανόνες:

1. Οι Συμμετέχοντες Δρομείς που θα επισκεφτούν το Κέντρο Εγγραφών για να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής και το υλικό του αγώνα θα εξυπηρετηθούν από την Τετάρτη 16 έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με βάση τον Αγώνα στον οποίο συμμετέχουν. Πιο συγκεκριμένα:

* Αγώνας Δρόμου 5χλμ: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου & Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, από τις 10.00 έως τις 20.00.

* Ημιμαραθώνιος Δρόμος: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου & Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου,  από τις 10.00 έως τις 20.00.

* Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Οργανωτική Επιτροπή, θα γίνει περαιτέρω επιμέρους καταμερισμός των συμμετεχόντων μεταξύ των δύο ημερών που ορίζονται παραπάνω ανά αγώνα, ενώ θα προσδιοριστούν και συγκεκριμένες ώρες παραλάβής ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής.

* Οι δρομείς θα λάβουν ηλεκτρονική ενημέρωση αναφορικά με την ακριβή μέρα και ώρα που θα πρέπει να προσέλθουν για να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους. Η ενημέρωση αυτή θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα πριν τον αγώνα.

2. Κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής, ο συμμετέχων (ή ο εκπρόσωπός του που έχει προσέλθει για να παραλάβει τον αριθμό συμμετοχής και το υλικό του αγώνα εκ μέρους του) παραδίδει στους υπευθύνους της διοργάνωσης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου όπως αυτό έχει καταρτιστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Ο χώρος του Κέντρου Εγγραφών θα είναι διατεταγμένος με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετείτε η τήρηση της απαιτούμενης φυσικής απόστασης 1,5μ μεταξύ των παραβρισκομένων.

4. Η είσοδος στον χώρο του Κέντρου Εγγραφών θα γίνεται σταδιακά και μέχρι τη συμπλήρωση ανώτατου ταυτόχρονα παρεβρισκομένων. Στην είσοδο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχει προσωπικό που θα παρακολουθεί τη ροή του κόσμου και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που ήδη βρίσκεται εντός του Κέντρου Εγγραφών ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών.

5. Κατά την άφιξή τους στον χώρο του Κέντρου Εγγραφών, στους συμμετέχοντες θα συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας για όσο χρόνο παραμένουν στο χώρο. Σε κάθε σταθμό διανομής αριθμών συμμετοχής θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό υγρό.

6. Ειδικά για την περίπτωση ομαδικών εγγραφών και σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα για ομαδική παραλαβή των αριθμών συμμετοχής από τον επικεφαλής της ομάδας, θα υπάρξει ξεχωριστή ενημέρωση προκειμένου να προσδιοριστεί συγκεκριμένη μέρα και ώρα παραλαβής, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού.