ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & ERGO Half Marathon EXPO της διοργάνωσης, από όπου όλοι οι εγγεγραμμένοι δρομείς θα πρέπει να παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους (με το ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης) και το υλικό συμμετοχής τους στον Αγώνα, θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου – Εγκατάσταση ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024: 13.00 – 20.00
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024: 10.00 – 20.00
Σάββατο 9 Μαρτίου 2024: 10.00 – 18.00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αριθμοί συμμετοχής ή/και υλικό του αγώνα ΔΕΝ παραδίδονται την ημέρα του αγώνα.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ & ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην είσοδο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων λειτουργεί Γραφείο Πληροφοριών για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη διαδικασία παραλαβής του υλικού συμμετοχής ή γενικότερα στοιχεία της διοργάνωσης.


Όλοι οι εγγεγραμμένοι δρομείς, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία εγγραφής, θα λάβουν επτά (7) ημέρες περίπου πριν τον αγώνα email που θα τους γνωστοποιεί τον αριθμό συμμετοχής τους (bib number).

Ο δρομέας που έχει λάβει το παραπάνω email κατευθύνεται, σύμφωνα με τον αγώνα του, στον αντίστοιχο Σταθμό Διανομής, από όπου παραλαμβάνει τον αριθμό συμμετοχής του και το υλικό του αγώνα- επιδεικνύοντας απαραιτήτως:

1) το QR code του και
2) επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριό κτλ).
             *Σε περιπτώσεις ανήλικων συμμετεχόντων χωρίς ταυτότητα, απαιτείται επίδειξη του Πιστοποιητικού Γέννησης


Οι δρομείς που δεν έχουν παραλάβει το email με τον αριθμό συμμετοχής τους, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επί τόπου τη σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Επιβεβαίωσης Εγγραφών. Στη συνέχεια με το αποδεικτικό αυτό και το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησής τους, απευθύνονται στον αντίστοιχο Σταθμό Διανομής Αριθμών Συμμετοχής.


Στην περίπτωση που δρομέας αδυνατεί να παραλάβει ο ίδιος το υλικό συμμετοχής του
, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής από εκπρόσωπό του. Στη περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω έγγραφα του εγγεγραμμένου δρομέα, διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η παραλαβή του αριθμού:

α) φωτοτυπία επίσημου έγγραφου ταυτοποίησης και
β) αντίγραφο του QR code του δρομέα


Οι δρομείς των οποίων η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την εγγραφή τους, μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Διαχείρισης Εγγραφών εντός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων.