ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 09:00πμ


Ηλικιακό Όριο Συμμετοχής

Στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα 18 ετών και άνω (δρομείς γεννημένοι το 2006 και μεγαλύτεροι).


ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πριν ξεκινήσετε από το σπίτι                                                                                                 

Πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό συμμετοχής σας με τις παραμάνες για την τοποέτησή του (το chip χρονομέτρησης είναι ενσωματωμένο στον αριθμό)
2. Τον ανακυκλώσιμο σάκο για τα προσωπικά σας είδη, με κολλημένο τον αριθμό συμμετοχής σας πάνω του

3. Στεγνά ρούχα και ό,τι θεωρείτε απαραίτητο (π.χ. μια πετσέτα) για μετά τον αγώνα

 

Διαχείριση Προσωπικών Αντικειμένων & Ιματισμού

Οι δρομείς θα πρέπει να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τον ιματισμό τους μέσα στον ανακυκλώσιμο σάκο που θα παραλάβουν από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & Half Marahon EXPO της διοργάνωσης. Ακόμη, θα παραλάβουν σε φάκελο τον αριθμό συμμετοχής τους  με ενσωματωμένο το chip χρονομέτρησης και έναν αυτοκόλλητο αριθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων & Half Marahon EXPO πατήστε εδώ.

Ο σάκος με τα προσωπικά αντικείμενα, για όσους δρομείς το επιθυμούν, θα πρέπει να έχει παραδοθεί το αργότερο 30 λεπτά πριν την εκκίνηση σε συγκεκριμένη - οριοθετημένη περιοχή που βρίσκεται  στην Αλέα του Ζαππείου.

Η παραλαβή των πλαστικών σάκων αμέσως μετά τον τερματισμό θα γίνεται με τη βοήθεια εθελοντών, από τους ίδιους τους δρομείς  από την ίδια συγκεκριμένη – οριοθετημένη θέση, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στο σάκο θα πρέπει να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός συμμετοχής του δρομέα, το οποίο εμπεριέχεται στον φάκελο με τον αριθμό συμμετοχής του.

Ο σάκος πρέπει να είναι καλά κλεισμένος και δεν πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά έγγραφα, χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακα.  Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας.

Όσοι σάκοι δεν παραλαμβάνονται μετά την λήξη του αγώνα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται στο Γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ για διάστημα 15 ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα οι σάκοι και το περιεχόμενό τους απορρίπτονται.


Παρουσία Δρομέων στο Χώρο Εκκίνησης

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φροντίσουν να βρίσκονται στην Αφετηρία του Αγώνα το αργότερο τριάντα (30) λεπτά πριν από την ώρα της εκκίνησης του δικού τους block εκκίνησης . Προσοχή, από τις 06:00π.μ. θα υπάρχει σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ολόκληρη η Λεωφ. Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή για τα τροχοφόρα από τις 05:30π.μ.

Η Οργανωτική Επιτροπή προτείνει στους συμμετέχοντες και στους θεατές να χρησιμοποιήσουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους. Οι τελευταίες οδηγίες για μετακίνηση και ειδική ενημέρωση θα αποσταλούν με e-mail σε όλους τους συμμετέχοντες την τελευταία εβδομάδα πριν τον Αγώνα.


Χώρος Προθέρμανσης Δρομέων

Ως χώρος προθέρμανσης των δρομέων έχει ορισθεί η Λεωφόρος Αμαλίας,  πίσω από την οριοθετημένη περιοχή της εκκίνησης προς τη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού.

 

Τοποθέτηση Δρομέων στην Εκκίνηση

Το αργότερο 15 λεπτά πριν δοθεί η εκκίνηση οι δρομείς θα πρέπει να έχουν πάρει θέση στο χώρο της εκκίνησης. 

Οι δρομείς θα τοποθετηθούν σε τέσσερα (4) blocks.

Θα δοθούν διαδοχικά τέσσερις (4) εκκινήσεις με το σύστημα «εκκίνηση κατά κύματα» (wave start).

Οι αθλητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα καταλάβουν την πρώτη σειρά στη γραμμή εκκίνησης.

Για τους αθλητές με χειρήλατα αμαξίδια θα δοθεί ξεχωριστή εκκίνηση πέντε (5) λεπτά πριν την εκκίνηση του 1ου μπλοκ.

 

Πιο αναλυτικά,

 Ώρα

 Block

 Εκκινήσεις

 8:55

 

 Εκκίνηση αθλητών με χειρήλατα αμαξίδια

 9:00

 1ο

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ & οι 1500 καλύτερες επιδόσεις

 9:03

 2ο

 οι επόμενες 2000 επιδόσεις  

 9:06

 3ο

 οι επόμενες 2000 επιδόσεις

 9:09

 4ο

 οι επόμενες 2000 επιδόσεις

 

Σημείωση: Η κατανομή των δρομέων σε blocks γίνεται σύμφωνα με τις επιδόσεις που πέτυχαν τα τελευταία τρία έτη (2022-2024) σε αγώνα με πιστοποιημένη διαδρομή (δείτε τους εδώ), όπως καταχωρήθηκαν από τους ίδιους στη δήλωση συμμετοχής τους και ελέγχθηκαν από το Γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ. Τυχόν μη αναγραφή επίδοσης στη δήλωση συμμετοχής επιφέρει την αυτόματη κατάταξη των συγκεκριμένων δρομέων σε ένα από τα δύο (2) τελευταία blocks.

Η αυθαίρετη είσοδος και η εκκίνηση του αγώνα από άλλο block από εκείνο που του έχει ορισθεί να ξεκινήσει ο δρομέας επιφέρει ακύρωσή του και διαγραφή της επίδοσής του από τα αποτελέσματα του αγώνα. Η αλλαγή του block εκκίνησης είναι εφικτή με έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα και ο τερματισμός δρομέων χωρίς αριθμό συμμετοχής. Επίσης, απαγορεύτεται η μεταβίβαση του αριθμού συμμετοχής σε άλλον δρομέα χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής και επιφέρει τον αποκλεισμό του δρομέα από τα αποτελέσματα του αγώνα.

 


ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης των δρομέων:

Ημιμαραθώνιος Αθήνας - Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Σταθμός (χλμ)

 

 

 

 

 

 Χρονομέτρηση

 Εκκίνηση

 MED

 WC

 Νερό

 

 

 Χρονομέτρηση

 3,7 & 18

 MED

 WC

 Νερό

 

 

 Σημεία ελέγχου

 7

 MED

 WC

 Νερό

 Ισοτονικό

 

 Σημείο ελέγχου

 10

 MED

 WC

 Νερό

 GEL

 

 10χλμ - Χρονομέτρηση

 13,7

 MED

 WC

 Νερό

 Ισοτονικό

 

 Σημείο ελέγχου

 15,8

 MED

 WC

 Νερό

 

 

 Σημείο ελέγχου

 21,1 Τερματισμός

 MED

 WC

 Νερό

 

 Μπανάνες

 Χρονομέτρηση

 

Χρονικό Όριο Ολοκλήρωσης του Αγώνα - Δρομείς Εκτός Χρονικού Ορίου

Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος ολοκληρώνεται στις 12:15, 3 ώρες μετά την εκκίνηση του τελευταίου δρομέα (συμπεριλαμβάνοντας την χρονοκαθυστέρηση από το πέρασμα των τελευταίων δρομέων από τη γραμμή εκκίνησης). 

Εάν η επίδοση του δρομέα απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον καθορισμένο (βλέπε παρακάτω χρονοδιάγραμμα διέλευσης και χρονικού ορίου λειτουργίας των σταθμών), τότε θα πρέπει να μετακινηθεί και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο πεζοδρόμιο. Λόγοι ασφάλειας των δρομέων και του αγώνα στην επερχόμενη κίνηση των τροχοφόρων επιβάλλουν την εφαρμογή του μέτρου. Παρακαλούμε, οι οδηγίες αυτές να τηρηθούν αυστηρά από όλους τους δρομείς.

 

Περισυλλογή Δρομέων που Εγκαταλείπουν

Εάν κάποιος δρομέας εγκαταλείψει την προσπάθειά του για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει να επικοινωνήσει με κάποιον υπεύθυνο ή εθελοντή της Οργανωτικής Επιτροπής σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής.

Σε περίπτωση που κάποιος δρομέας δεν χρειάζεται ιατρική βοήθεια, μπορεί:

(α) να παραμείνει στο σημείο όπου σταμάτησε την προσπάθειά του μέχρι να τον περισυλλέξει σύντομα όχημα της διοργάνωσης που θα τον μεταφέρει υποχρεωτικά στον τερματισμό,

(β) να περιμένει το όχημα που ακολουθεί τους τελευταίους δρομείς και περισυλλέγει τους αθλητές που εγκαταλείπουν, ή

(γ) να κατευθυνθεί προς τον τερματισμό με δική του ευθύνη


Προβλεπόμενη επίδοση τερματισμ
oύ πρώτου νικητή Ημιμαραθωνίου  1ω06΄-1ω08΄

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δρομείς  που τυχόν συνεχίζουν την προσπάθειά τους εκτός ορίου, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, πρέπει να γνωρίζουν ότι ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.  Μετά τις αναγραφόμενες ώρες διέλευσης των τελευταίων αθλητών από τους Σταθμούς εντός χρονικού ορίου η Τροχαία Αθήνας  θα παραδίδει σταδιακά την αγωνιστική διαδρομή στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Χρονόμετρα

Ψηφιακό χρονόμετρο θα υπάρχει στον τερματισμό και στο προπορευόμενο όχημα.

 

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση

Στην Εκκίνηση - Τερματισμό και στο 10ο χλμ. θα υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης  για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων.  Επίσης σταθμοί ελέγχου με τάπητες θα υπάρχουν στα  απόμακρα ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής των 21,1 χλμ, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Όποιος δρομέας δεν έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην εκκίνηση, στον τερματισμό, στο 10 χλμ, καθώς και στις ενδιάμεσες ζώνες ελέγχου ακυρώνεται.

Μόνο για τους αθλητές που τερματίζουν εντός του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα  αναγράφεται και ανακοινώνεται η τελική επίδοση.

Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση του Αγώνα Δρόμου του Ημιμαραθωνίου καθώς και την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων έχει αναλάβει εταιρεία χρονομέτρησης. Για το λόγο αυτό όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φορούν στο στήθος τον αριθμό συμμετοχής τους που παραλαμβάνουν από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & Half Marathon EXPO.

Ο αριθμός θα πρέπει να είναι συνεχώς εμφανής και να μην καλύπτεται από οτιδήποτε σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Δρομέας που τερματίζει χωρίς αριθμό συμμετοχής δεν δικαιούται να λάβει μετάλλιο τερματισμού. 

 


 ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Διαδικασίες Μετά τον Τερματισμό

Άμεση ιατρική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί από το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή του τερματισμού.

Αμέσως μετά τον τερματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού και κατευθύνονται για την παραλαβή νερού, ισοτονικού ποτού, χυμού, μπανάνας, κλπ.

Μετά την έξοδο από τον χώρο του τερματισμού οι δρομείς κατευθύνονται προς την είσοδο του Ζαππείου, από την Λεωφόρο Αμαλίας, για την παραλαβή του ρουχισμού τους.

Η παραλαβή των σάκων με τα προσωπικά είδη, θα γίνεται αμέσως μετά τον τερματισμό στην ίδια συγκεκριμένη – οριοθετημένη περιοχή που τους παρέδωσαν, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους. Στην διαδικασία αυτή θα βοηθάνε οι εθελοντές μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι σάκοι δεν παραλαμβάνονται μετά την λήξη του αγώνα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται στο Γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ για διάστημα 15 ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα οι σάκοι και το περιεχόμενό τους απορρίπτονται.

 

Αποδυτήρια

Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται σε προσωρινές κατασκευές (τέντες) 5Χ5 τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες.

 

Απονομές Μεταλλίων και Επάθλων

Σε όλους τους δρομείς που τερματίζουν επιτυχώς τον αγώνα δίνεται αναμνηστικό μετάλλιο.  Κύπελλο απονέμεται μόνο πρώτο νικητή του αγώνα, ενώ μετάλλιο και δίπλωμα απονέμονται στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών. Θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στους νικητές του Ημιμαραθωνίου Δρόμου, όπως αυτά προσδιορίζονται και εμφανίζονται παρακάτω.

Στους 8 πρώτους Έλληνες της γενικής κατάταξης του Ημιμαραθωνίου Δρόμου θα δοθούν**:

 

Θέση

Άνδρες

Γυναίκες

1

600€

600€

2

450€

450€

3

400€

400€

4

350€

350€

5

300€

300€

6

250€

250€

7

200€

200€

8

200€

200€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Οι  αθλητές που κατατάσσονται στις πιο πάνω θέσεις θα δικαιούνται τα χρηματικά έπαθλα εφόσον έχουν σημειώσει επίδοση κάτω από 1h.15’.00 για τους Άνδρες  και κάτω από 1h.30’.00 για τις Γυναίκες.

Σε περίπτωση επίτευξης επίδοσης κάτω από 1h 07’.00 και κάτω από 1h15’.00 για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα στο αντίστοιχο ποσό κατάταξης θα προστίθενται επιπλέον 300 Ευρώ.

 

Αποτελέσματα & Πιστοποιητικά Συμμετοχής

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση για τα αποτελέσματα στην παρούσα ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Με τη λήξη κάθε αγώνα ανακοινώνονται άμεσα τα επίσημα αποτελέσματα των πρώτων δρομέων. Τα ανεπίσημα αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης μετά τη λήξη των αγώνων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλει έγγραφη ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Μετά την καταγραφή, διερεύνηση και επίλυση τυχόν ενστάσεων αναρτώνται τα Επίσημα Αποτελέσματα.

Μετά την ανακοίνωση των Επίσημων Αποτελεσμάτων και σε χρονικό διάστημα μερικών ημερών, οι δρομείς που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» δωρεάν από την ιστοσελίδα του επίσημου Φωτογραφικού Πρακτορείου της διοργάνωσης (marathonphotos.live) τα ατομικά Πιστοποιητικά Συμμετοχής τους.

Φωτογραφικές Υπηρεσίες

Η Οργανωτική Επιτροπή συνεργάζεται με το διεθνές φωτογραφικό πρακτορείο Marathon Photos. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προμηθευτούν φωτογραφικό υλικό από την ιστοσελίδα: marathonphotos.live.